Årlig rapportering for slambehandling

Anlegg som behandler slam fra avløpsanlegg plikter årlig å rapportere til forurensningsmyndigheten. Rapporteringsplikten gjelder kun anlegg som hygieniserer og stabiliserer avløpsslam. Egenrapporteringen for slambehandlingsanlegg foregår elektronisk via nettportalen Altinn.

Anlegg som behandler slam fra avløpsanlegg plikter årlig å rapportere til forurensningsmyndigheten. Rapporteringsplikten gjelder kun anlegg som hygieniserer og stabiliserer avløpsslam. Egenrapporteringen for slambehandlingsanlegg foregår elektronisk via nettportalen Altinn.

Rapportering

Frist for rapportering er 1. mars 2017.
Skjemaet er tilgjengelig fra 1. februar 2017.

Rapporteringsplikten gjelder anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven til å stabilisere og hygienisere slam fra avløpsanlegg, ikke anlegg som kun avvanner slam. Plikten til å rapportere følger av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Alle rapporterte slamdata inngår i KOSTRA-statistikken som publiseres av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Innlogging via Altinn

  1. Gå inn på www.altinn.no og logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides.
  2. Klikk på "Skjema og tjenester" i hovedmenyen.
  3. I nedtrekkmenyen for "Tjenesteeier/etat" velger du Miljødirektoratet.
  4. Velg "Årlig rapportering av avløpsslam og EE-avfall (Mdir-011)".
  5. Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen. Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg vi ha registrert i vår database viser hvilke organisasjonsnumre som kan benyttes. Der det er oppgitt to nummere kan begge benyttes for rapportering. Nummeret til venstre er en underenhet av hovedenheten til høyre.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00 -16.00).

Hvordan ser skjemaet ut?

Rapporteringsskjemaets utforming kan variere avhengig av anleggets aktivitet og krav i tillatelsen.

I eksempel på skjema Mdir-011 ser du hvordan det kan se ut. Ved å trykke på boksen med spørsmålstegn i skjemaet kommer det opp en hjelpetekst

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer både i skjemaet og i hjelpeteksten.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.

Har du andre spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kontakt

Viveke Margrethe Sahlgaard 
Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kategori

Relaterte lenker