Årlig rapportering for EE-avfall

Behandlere som har tillatelse etter forurensningsloven, og som er den første som behandler EE-avfall skal rapportere årlig til forurensningsmyndigheten.

Rapportering

Frist for rapportering er 1. mars.

Fra og med 2016 er det krav om egenrapportering for behandlere av EE-avfall. Rapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn.

Krav om rapportering av behandlet EE-avfall er en av endringene i avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften), som trådte i kraft 1. januar 2016. Endringen gjennomfører blant annet revidert EE-direktiv (2012/19/EU).

Rapporteringsplikten gjelder behandlere som har tillatelse etter forurensningsloven, og som er den første som behandler EE-avfall som beskrevet i avfallsforskriften § 1-22 tredje til femte ledd eller som eksporterer EE-avfall. Prosessene beskrevet i disse leddene er typisk "demontering" og "miljøsanering", og omfatter fjerning av væsker, materialer, blandinger og komponenter.

Rapporteringsplikten gjelder ikke anlegg som kun mottar og mellomlagrer EE-avfall.

Innlogging via Altinn

Gjør følgende trinn:

  1. Gå inn på www.altinn.no og logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides.
  2. Klikk på "Skjema og tjenester" i hovedmenyen.
  3. I nedtrekkmenyen for "Tjenesteeier/etat" velger du Miljødirektoratet.
  4. Velg "Årlig rapportering av avløpsslam og EE-avfall (Mdir-011)".
  5. Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen. Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00-16.00).

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg vi ha registrert i vår database viser hvilke organisasjonsnumre som kan benyttes. Der det er oppgitt to nummere kan begge benyttes for rapportering. Nummeret til venstre er en underenhet av hovedenheten til høyre.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.

Har du andre spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kontakt

Tema

Kategori

Relaterte lenker