Årlig rapportering for EE-avfall

Behandlere som har tillatelse etter forurensningsloven, og som er den første som behandler EE-avfall skal rapportere årlig til forurensningsmyndigheten.

Rapportering

Frist for rapportering er 1. mars.

Fra og med 2016 kom det krav om egenrapportering for enkelte behandlere av EE-avfall. Rapporteringen foregår elektronisk via Altinn

Hvilke anlegg er omfattet av rapporteringsplikt?

Rapporteringsplikten gjelder behandlere som har tillatelse etter forurensningsloven, og som er den første som behandler EE-avfall som beskrevet i avfallsforskriften § 1-22 tredje til femte ledd eller som eksporterer EE-avfall. Prosessene beskrevet i disse leddene er typisk "demontering" og "miljøsanering", og omfatter fjerning av væsker, materialer, blandinger og komponenter. Rapporteringsplikten gjelder ikke anlegg som kun mottar og mellomlagrer EE-avfall.

Miljødirektoratet tror at rapporteringen tidligere har vært for lav, kanskje fordi en del metallfraksjoner som er EE-avfall ikke rapporteres. Vi vil derfor presisere at EE-avfall, som stort sett består av metall, som varmtvannsberedere, varme og kuldeutstyr, elektrisk verktøy fra industrien osv. skal rapporteres. Er det en elektronisk eller elektrisk funksjon, så er det EE-avfall.

Må anlegg rapportere inn tall dersom de ikke behandler EE-avfall eller behandler på vegne av returselskap?

Alle anlegg som har tillatelse til å behandle EE-avfall må logge seg inn i Altinn, men det vil kun være krav om at det rapporteres konkrete tall for EE-avfall som behandler har behandlet uten at dette er gjort på vegne av returselskap for EE-avfall. Anlegg som ikke behandler EE-avfall, selv om det er gitt tillatelse til slik virksomhet, eller anlegg som kun behandler EE-avfall på vegne av returselskap, vil kunne hake av for dette og vil da kun ha en kort rapportering.

Hva brukes data som rapporteres inn til?

Miljødirektoratet trenger data fra egenrapportene som følge av krav til dokumentasjon på innsamlet mengde EE-avfall og rapportering til EU. Egenrapporteringen bidrar også til at vi får en bedre oversikt over avfallsstrømmene for EE-avfall.

Den enkelte virksomhet er ansvarlig for at denne informasjonen blir rapportert til forurensningsmyndigheten og manglende rapportering vil bli fulgt opp.

Innlogging via Altinn

Gjør følgende trinn:

  1. Gå inn på www.altinn.no og logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides.
  2. Klikk på "Skjema og tjenester" i hovedmenyen.
  3. I nedtrekkmenyen for "Tjenesteeier/etat" velger du Miljødirektoratet.
  4. Velg "Årlig rapportering av avløpsslam og EE-avfall (Mdir-011)".
  5. Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen. Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00-16.00).

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg vi ha registrert i vår database viser hvilke organisasjonsnumre som kan benyttes. Der det er oppgitt to nummere kan begge benyttes for rapportering. Nummeret til venstre er en underenhet av hovedenheten til høyre.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.

Har du andre spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kontakt

Tema

Kategori

Relaterte lenker