Strandsonebasen

Strandsonebasen er en database hvor du finner juridiske utredninger og prinsipielle strandsonesaker knyttet til plan- og bygningsloven og friluftsloven fra retts- og forvaltningspraksis.

De juridiske utredningene er hentet fra ordningen med gratis advokatbistand til kommuner i arbeidet med strandsonen. Vi har lagt ut utredninger med overføringsverdi for flere kommuner i forvaltningen av strandsonen. Utredningene er anonymisert og tilrettelagt for offentliggjøring av Miljødirektoratet.

Basen er ment som en støtte til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmannsembetene i arbeidet med strandsonespørsmål, men er også et tilbud til alle andre som er interessert i juridiske problemstillinger knyttet til strandsonen.   

Tema

Kategori