Naturindeks

Naturindeks for Norge gir en kortfattet beskrivelse av naturens tilstand og utvikling med fokus på artsmangfoldet.

Naturindeks beregnes for de store økosystemene; hav, kyst, ferskvann, våtmark, skog, fjell og åpent lavland, ved å aggregere data om cirka 300 indikatorer fra ulike kilder. I innsynsløsningen finner du informasjon om tilstand og utvikling for hovedøkosystemene i tillegg til utvikling, datagrunnlag og bakgrunnsinformasjon for enkeltindikatorer som inngår i naturindeks. 

 

Kategori