Mal for servituttavtale

Mal for servituttavtale

Her kan du laste ned en mal for servituttavtale som kan brukes ved sikring av friluftslivsområder. Malen må selvsagt tilpasses det aktuelle området og formålet, men hovedelementene i malen må være med i avtalen for at den skal oppfylle kriteriene for statlig økonomisk medvirkning. Ved uklarheter omkring avtalen kan det tas direkte kontakt med saksbehandler hos friluftslivsseksjonen i Miljødirektoratet

Kategori

Relaterte lenker