SKIM

Samarbeidsforum offshorekjemikalier, industri og myndigheter (SKIM).

Mandat for SKIM

  1. Diskutere helse- og miljømessige forhold ved bruk av kjemikalier i offshore olje- og gassutvinning.
  2. Diskutere og gi råd til myndigheter og industri i forbindelse med utvikling og implementering av regelverk for utslipp av kjemikalier offshore.
  3. Føre diskusjoner og gi råd i forbindelse med internasjonalt regelverksarbeid i OSPAR og EU.
  4. Identifisere mangel på teknisk kunnskap eller vitenskapelige metoder for evaluering av kjemikalier i offshore olje og gass utvinning og komme med forslag til videre utvikling eller forskning.
  5. Diskutere og gi råd med hensyn på en best mulig samordning på kjemikalieområdet av regelverk for beskyttelse av arbeidsmiljø og ytre miljø.
  6. Diskutere og gi råd i forbindelse med reduksjon og mulig utfasing av miljøskadelige kjemikalieutslipp offshore.
  7. Utveksle informasjon angående utvikling av teknologi og kjemikalier.
  8. Diskutere og gi råd i forbindelse med aktuelle felles problemstillinger relatert til bruk og utslipp av offshore kjemikalier.

Relaterte lenker