Lauv ble høstet, tørket og lagret. Foto: Ukjent fotograf.

Prosjekter i Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) jobber over hele landet og er førstelinja i arbeidet med å oppdrettholde verneverdier i nasjonalparker, naturreservater og landskapsvernområder. Gjennom arbeidet kommer SNO i kontakt med personer som har drevet høsting og skjøtsel i disse områdene i mange tiår, og som kan metodene og kan forklare hvorfor landskapene har blitt slik de er.

I løpet av 2011 og 2012 har ansatte i SNO gjennomført intervjuer, studert litteratur, funnet fram gamle kart og fotografier og satt dette sammen til rapporter fra egne arbeidsområder. 

Prosjektene har blant annet handlet om:

  • å lære om kulturminner, villreinens forekomst og samisk bruk av Forollhogna i tidligere tider
  • bruk av planter til farging av garn i Bliksvær
  • eggsanking på Risøya i Troms
  • jakttradisjon i Vegaøyene de siste 100 år
  • fiskeressurser som berarbeides til klippfisk
  • tradisjonsvandring i Lomsdal-Visten nasjonalpark og omeng
  • lågåsildfiske ved Lillehammer - i et natur, kultur, historisk og økologisk perspektiv
  • bruk av arealer og naturressurser i tradisjonelt fiske og jordbruk

Veien videre

Det blir stadig satt i gang nye store og små prosjekter i Mennesket og naturarven. SNO har en sentral rolle i verneområdeforvaltning og nye prosjekter er i hovedsak prioritert mot verneområder. Innhenting av historisk kunnskap om samspillet mellom mennesket og natur i verneområdene gir mange gevinster. Vi vil lære hvordan naturen i dag og alle verneverdiene har oppstått og gjennom det kunne legge den beste planen for riktig forvaltning og skjøtsel.

Vi ønsker å øke bevisstheten om verdien av natur og verneområder, og informasjon fra Mennesket og naturarven vil legges til rette for bruk i skolen og mot andre grupper i egne naturveilderopplegg. Vi tror også at kunnskap om egen lokal historie om naturbruk vil skape et eierforhold til og respekt for verneverdiene.

Prosjekter som settes i gang vil som oftest bety et nært samarbeid mellom forvaltningsmyndighet, lokale ressurspersoner og miljøer, og lokalt SNO.

Kontaktinformasjon

Per Espen Fjeld

TLF: 469 60 982

Liv Byrkjeland

TLF: 992 67 670