Målrettet høring av forslag til harmonisert klassifisering og merking

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslaget, som gjelder tilleggsinformasjon gitt for to stoffer, med kommentarfrist allerede 11. februar 2019.

ECHA ber om kommentarer på tilleggsinformasjon til to forslag til harmonisert klassifisering og merking:
- Flumioxazin (CAS nr 103361-09-7): studierapporter med tilleggsinformasjon om reproduksjonstoksisitet
- 1-isopropyl-4-methylbenzen; p-cymene (CAS nr 99-87-6): nye data som kan påvirke foreslått klassifisering for akvatisk miljø.

Kommentarer sendes ECHA innen 11. februar. Mer informasjon og lenke til høringen hos ECHA.

Tema