Forslag om forbud og begrensninger på bruk av kjemiske stoffer i tatoveringsblekk, og forbud mot enkelte langkjedede perfluorerte forbindelser

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud og begrensninger på bruk av kjemiske stoffer i tatoveringsblekk og permanent sminke, og forbud mot enkelte langkjedede perfluorerte forbindelser, under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 20.06.2018, men det oppfordres til å sende kommentarer innen 16.02.2018.

Gi innspill til ECHA-høringer

Kommende endringer i REACH-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til ECHAs høring for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

 

For tatoveringsblekk og permanent sminke innebærer forslaget forbud og begrensninger på bruk av cirka 4000 ulike kjemiske forbindelser. Forslaget inkluderer blant annet de stoffene som i dag allerede er forbudt i kosmetiske produkter og stoffer med EU-klassifisering som for eksempel kreftfremkallende eller allergifremkallende. De fleste stoffene er allerede dekket av anbefalingene fra Europarådets resolusjon om tatoveringsprodukter, som Norge og syv medlemsland i EU har basert sine nasjonale regelverk på. Kun et fåtall av disse stoffene er til nå funnet i tatoveringsblekk, men de er inkludert i forslaget for å unngå at de blir brukt som erstatning for andre regulerte stoffer i fremtiden.
Helserisiko forbundet med tatoveringer som ikke er relatert til kjemikalier (for eksempel hygiene, fullstendig ingrediensliste, advarsler eller andre bestemmelser) kan fortsatt bli regulert gjennom nasjonale regelverk.
Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema på ECHAs nettside

Det er også foreslått et forbud mot langkjedede perfluorerte syrer (kjedelengde C9-C 14) (PFNA, PFDA; PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA), deres salter og relaterte forbindelser.
Det har ikke blitt identifisert framstillere eller brukere av disse stoffene i EU, kun en importør av produkter som inneholder stoffene. Restriksjonen for PFOA, dets salter og relaterte forbindelser vil tre i kraft i 2020, og denne restriksjonen er foreslått for å hindre at industrien skifter fra PFOA baserte stoffer ("C8 stoffer") til mer langkjedede forbindelser.
Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema på ECHAs nettside

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA ber om kommentarer på restriksjonsforslagene. Høringsfrist er 20.06.2018, Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 16.02.2018, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC).

Relaterte lenker

Tema