Foreslår harmonisert klassifisering for flere stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for fem stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 4. september 2017.

Høringene gjelder disse stoffene:

  • 2-methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one; [MBIT] (EC - ; CAS 2527-66-4)
  • butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; ethyl methyl ketone oxime (EC 202-496-6; CAS 96-29-7)
  • glyoxylic acid …% (EC 206-058-5; CAS 298-12-4)
  • pymetrozine (ISO); (E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethyleneamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one (EC - ; CAS 123312-89-0)
  • tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate (EC 401-190-1; CAS 101200-48-0)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Relaterte lenker

Tema