Bruker du fremdeles kromater? Da er det på høy tid med handling

For flere kromatforbindelser er 21. september siste lovlige bruksdato uten at godkjenning er søkt eller innvilget under kjemikalieregelverket REACH. Enkelte kromatforbindelser er ikke tillatt å bruke uten innvilget godkjenning.

Endringer i kjemikalieregelverket - hvordan holde seg oppdatert

Industrien har ansvar for selv å holde seg orientert om oppdateringer i kjemikalieregelverket.

Vi anbefaler å abonnere på varslinger om REACH/CLP-nyheter fra Miljødirektoratet  og/eller abonnere på nyhetsbrev fra ECHA.

På den måten vil man kunne holde seg fortløpende informert både om høringer om kommende endringer i regelverket og bli informert når nytt regelverk er vedtatt.

Bruk søketjenesten Kjemikaliesøk eller søk i ECHAs database for å få oversikt over hvordan stoffer er regulert.

Flere seksverdige kromforbindelser er underlagt krav om godkjenning under det europeiske kjemikalieregelverket REACH. Dette betyr at bruk av disse forbindelsene etter en gitt dato (utløpsdato/sunset date) ikke er lov uten at det er søkt til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om godkjenning for bruk, eller en godkjenning er innvilget.

or flere av disse kromatforbindelsene er utløpsdatoen 21. september 2017. For enkelte forbindelser, eksempelvis blykromat, er utløpsdatoen passert slik at stoffet per i dag ikke er tillatt å bruke uten innvilget godkjenning.

Hvordan søker man ECHA om godkjenning 

Prosessen med å søke om godkjenning er omfattende og må planlegges i god tid. Søknaden med god dokumentasjon og begrunnelse skal sendes til ECHA. Etter en offentlig høring behandles søknaden og høringsinnspill av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC). Endelig vedtak fattes av EU-kommisjonen.
Oversikt over alle søknader om godkjenning som har vært på offentlig høring (og status for videre behandling)
Oversikt over pågående høringer

Virksomheter som har en leverandør som har søkt eller fått innvilget godkjenning trenger ikke selv å søke om godkjenning hvis bruksområde og bruksbetingelser er omfattet i leverandørens godkjenning. De må melde fra til ECHA hvis de bruker et stoff som det er innvilget godkjenning for.

 

Relaterte lenker

Tema