Konsultasjonsgruppe for opprydding i forurenset sjøbunn

Miljødirektoratets konsultasjonsgruppe for opprydding i forurenset sjøbunn ble opprettet som en erstatning for Nasjonalt råd for forurensede sedimenter (Sedimentrådet) i november 2007.

Konsultasjonsgruppa skal gi råd til Miljødirektoratet i sedimentsaker og være et forum for gjensidig informasjonsutveksling på fagfeltet, mellom Miljødirektoratet og gruppas medlemmer.

Gruppa drøfter, kommenterer og bidrar til å belyse problemstillinger og aktuelle saker som Miljødirektoratet forelegger den. Eventuelle saker som gruppa selv ber om blir også satt på dagsorden.

Konsultasjonsgruppa skal bidra til å framskaffe tilgjengelig kunnskap, ideer og forslag til løsninger.

Gruppa skal drøfte både prinsipielle spørsmål og konkrete, faglige spørsmål knyttet til enkeltsaker.

Miljødirektoratets konsultasjonsgruppe for opprydding i forurenset sjøbunn:

 • Jens Laugesen, Veritas
 • Morten Schaanning, NIVA
 • Gijs Breedveld, NGI
 • Solveig Lone, Multiconsult
 • Jarle Klungsøyr, Havforskningsinstituttet
 • Evy Jørgensen, Fylkesmannen i Troms
 • Frøydis Rørtveit, Kystverket
 • Trond Gulbrandsen, Statoil
 • Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet
 • Karl Kristensen, Bellona
 • Hogne Hjelle, Bergen kommune

Møtereferater

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008