Klippeblåvinge en en prioritert art etter naturmangfoldloven. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Tilskotsordningar

Miljøverndepartementet har ei rekkje tilskotsordningar for økonomisk støtte til kommunar, organisasjonar, forskingsinstitusjonar, private verksemder og privatpersonar som vil setje i verk tiltak for å betre miljøtilstanden i Noreg.

I Elektronisk søknadssenter finn du søknader Miljødirektoratet forvalter. 

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy