Solnedgang over Abbortjønna i Femundsmarka nasjonalpark. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Opprettelse og forvaltning av verneområder

Områdevern bidrar til å ta vare på arter, naturtyper og økosystemer og er derfor et viktig virkemiddel for å sikre naturens mangfold. Områdevern innebærer at det foretas en avveining mellom bruk og vern i et område, og at naturverdiene gis forrang foran andre interesser.

Relaterte lenker