Om EMAS

EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) er et komplett miljøledelsessystem med utgangspunkt i kravene i ISO 14001-standarden.

I tillegg inneholder systemet noen momenter som går utenpå eller noe lenger enn ISO-standarden krever, slik som:

  • en offentlig miljøredegjørelse, hovedrapport hvert 3. år med årlig oppdatering av data
  • en fremvisning av årlige, målbare miljømessige forbedringer
  • en vurdering av miljøprestasjonen både ved intern revisjon og ledelses gjennomgang
  • at leverandører og kontraktører overholder oppdragsgivers miljøpolitikk i den grad dette er mulig.

Dette innebærer at EMAS også vil være et godt kommunikasjonsverktøy for ISO-14001 sertifiserte organisasjoner.

Mer effektivt miljøarbeid

EMAS er EU/EØS-områdets frivillige miljøledelses og miljørevisjonsordning. Den reviderte forordningen fra januar 2010 gir også muligheter for registrering av virksomheter utenfor EU/EØS-området. Formålet med ordningen er å effektivisere og forbedre miljøarbeidet i virksomheter og organisasjoner, og formidle et troverdig budskap til omverden om resultatet av miljøarbeidet gjennom en tredjeparts godkjente miljøredegjørelse.