Logo

I tillegg til miljøredegjørelsen er EMAS-logoen et viktig kommunikasjonsmiddel mot omverden. Logoen er et enkelt signal om at organisasjonen har et godkjendt miljøledelsessystem.

Logoen kan brukes på:

  • miljøinformasjon fra virksomheten som miljøkontrolløren har godkjent
  • miljøredegjørelsen
  • brevpapir
  • informasjon som reklamerer for deltakelse i EMAS-ordningen
  • reklame for produkter, aktiviteer og service som ikke kan forveksles med miljømerking av produkter

Logoen kan ikke brukes direkte på produkter eller emballasje.