Hvem kan innføre EMAS?

EMAS forordningen, er i likhet med ISO-14001, en frivillig ordning åpen for alle typer organisasjoner.

Den første forordningen (EMAS I) fra 1993 åpnet kun for at industriselskaper kunne registrere seg. Etter revisjonen av forordningen i 2002 (EMAS II) ble det åpnet for alle typer organisasjoner, med både direkte og indirekte miljøpåvirkning. Dette betyr at organisasjoner som for eksempel driver myndighetsutøvelse kan EMAS-registreres.

Nye EMAS III fra januar 2010 åpner for at organisasjoner utenfor EU/EØS kan registrere seg hos et registreringsorgan i et av EU/EØS landene (Global EMAS) og for korporativ registrering (for eksempel én registrering for flere selskaper i et konsern).