EMAS III

Den nye forordningen, EMAS III, trådte i kraft i EU den 11. januar 2010. En viktig endring etter denne revisjonen er muligheter for å registrere organisasjoner (hele eller deler av organisasjoner) utenfor EU/EØS området.

Registreringen må gjøres hos et registreringsorgan i ett av landene i EU/EØS-området og ved hjelp av en miljøkontrollør som er akkreditert/lisensiert i ett av landene i EU/EØS. Det legges opp til at det enkelte land kan avgjøre om de vil tilby slik registrering.

EMAS III implementert i norsk regelverk

EMAS III ble implementert i norsk regelverk i juli 2012. Forordningen foreligger i en nynorsk utgave som vedlegg til henvisningsforskriften i kapittel 38 i forurensningsforskriften. Det blir nå gitt muligheter for corporate registrering ved at en virksomhet med flere datterselskap kan samle disse på en registrering. Norge har ennå ikke tatt stilling om vi skal tilby global registrering.

Bruk av logo

Andre  endringer i EMAS III er enklere bestemmelser vedrørende bruk av EMAS-logoen. Den skal ikke kunne forveksles med miljømerker (produktmerking), ellers er det ingen konkrete krav. Registreringsorganet skal følge opp at ikke-registrerte og suspenderte virksomheter ikke foretar (feil) bruk av logo.

Overholdelse av myndighetskrav

Den reviderte forordningen legger også større vekt på overholdelse av myndighetspålagte krav. Blant annet skal det finnes et organ hvor miljøkontrollørene, registreringsorganet og akkrediteringsorganet kan få avklart hvorvidt virksomheten har noe utestående med miljømyndighetene.

Det må kunne gis informasjon om:

  • regulerte miljøkrav til virksomheten
  • identifisering av alle myndigheter som forvalter slike miljøkrav
  • informasjon om at virksomhetene overholder det lovpålagte miljøregelverket
  • hvordan etablere nødvendige kontakter med slike myndigheter

Små- og mellomstore virksomheter kan få forlenget reregistreringssyklus fra tre til fire år, og miljørapportvalidering til hvert 2. år under visse forutsetninger. Det er lagt mer vekt på å følge opp virksomhetene og ta dem ut av registeret/suspendere ved brudd på forutsetninger. Lovpålagte krav vil ha særskilt fokus.