Miljøledelsessystemet EMAS

EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) er et komplett miljøledelsessystem som tar utgangspunkt i ISO 14001-standarden. Miljødirektoratets rolle er å være norsk kontaktpunkt for EU-kommisjonens EMAS-arbeid. Selve registreringen av EMAS-virksomheter gjøres av Brønnøysundregistrene.