For hushald og privatpersonar
Spillolje før reinsning. Foto: Miljødirektoratet

For hushald og privatpersonar

Dersom du skiftar olje på ein bil eller ei maskin sjølv, skal spilloljen samlast inn og leverast til eit kommunalt mottak for farleg avfall i den kommunen du bur.

Du finn informasjon om mottaka på www.sortere.no eller ved å spørje kommunen eller renovasjonselskapet ditt. Det er gratis for privatpersonar å levere små mengder spillolje til kommunale mottak. Det er viktig at spilloljen ikkje blir blanda med anna avfall, men blir levert i lukka behaldarar som er merkte med innhald.

Spillolje skal ikkje brennes, fordi det kan gi utslipp av miljø- og helsefarlige stoffer. Oljen skal heller ikke benyttes som støvdemper på grusveier.

Relaterte lenker