For godkjente aktører
Farlig avfall. Foto: Miljødirektoratet

For godkjente aktører

Mottakere, både mottaksplasser og innsamlere av spillolje som ikke er refusjonsanlegg, skal ha rutiner for behandling av refusjonsberettiget spillolje, slik at oljen ikke mister retten til refusjon.

Det er viktig at mottakeren kontrollerer og selv vurderer om oljen er refusjonsberettiget eller ikke. Det er videre viktig å unngå å blande refusjonsberettiget spillolje med annet avfall.

Dersom olje som mottas allerede er blandet med annet avfall, skal den behandles som ikke-refusjonsberettiget avfall.

Kan miste refusjonsberettigelse

Dersom en leveranse av spillolje er blandet med annet avfall, mister hele leveransen refusjonsberettigelse. Avfallsstoffnummeret skal dermed endres til 7012 på deklarasjonsskjemaene.

Spillolje mister også rett til refusjon dersom den lagres lengre enn ett år fra deklarasjonsdato til refusjonsanlegget sender anmodning om refusjon. Mellomlagringsplasser bør derfor sende spillolje videre til et refusjonsanlegg i god tid før fristen utløper.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker