Veileder om enheltlig ledelsessystem (ELS)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) regulerer hver sine deler av beredskapen i kommunene. Vi har sett at organiseringen av beredskapen er noe forskjellig ved branner, akutt forurensning og andre typer innsatser, og også at organiseringen kan variere fra kommune til kommune. Det er derfor behov for en mer ensartet organisering av beredskapen uavhengig av type hendelse som skal håndteres. Denne veilederen i Enhetlig Ledelses System (ELS) tar sikte på å bidra til en mer ensartet og gjenkjennbar organisering av beredskapen i kommunene.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-2880
Språk:
NB

Publisert:
27.03.2012 00:00:00
Opphav:
DSB, Klif, Kystverket
Omfang:
64 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema