Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Statusbeskrivelse for land- og kystbasert aktivitet

I forbindelse med forvaltningsplanarbeidet for Nordsjøen og Skagerrak er det lagd en egen statusbeskrivelse for land- og kystbasert aktivitet. Rapporten, som har sitt fokus på forurensningssiden, vil inngå i grunnlaget for å vurdere konsekvenser på miljø av land- og kystbasert aktivitet. Rapporten inneholder en oversikt over de fire sektorene landbruk, industri, bebyggelse og akvakultur. For hver aktivitet beskrives lokalisering, utvikling over tid i forhold til utslippstall, eksisterende tiltak og reguleringer, samt regelverk. Avfall fra land beskrives også i rapporten. I tillegg beskrives forurenset sjøbunn i kyst- og fjordområder.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2669
Språk:
NB

Publisert:
09.12.2010 13:34:00
Forfatter:
Bockelie, Ole Stian
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
28 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema