Risikovurdering av forurenset grunn

Det er utviklet et system for hvordan risikoen ved en grunnforurensning bør vurderes i forhold til mulige konflikter med areal- og resipient bruk. Det er utarbeidet generelle normverdier for mest følsom arealbruk og dokumentasjon for hvordan disse er fremkommet, bl. a. beregningsmåten, fremgår. Veiledningen er utviklet som et supplement og videreutvikling av SFT-rapport 95:09.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1629
Språk:
NB

Volum:
99:01A
Publisert:
27.12.1999 13:45:12
Forfatter:
Vik, Eilen Arctander, Breedveld, Gijs, Farestveit, Terje
Opphav:
Norges geotekniske institutt
Omfang:
103 s.
ISBN:
82-7655-159-9
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema