Farlige kjemikalier

Håndbok i vurdering av fysiske og kjemiske egenskaper.

Håndboken gir en oversikt over de mest aktuelle kjemikalier i Norge ut fra et beredskapsmessig synspunkt. De ulike metodene for bekjemping av utslipp med farlige stoffer er beskrevet.


Type:
Veileder
Nummer:
TA 3045
Språk:
NB

Publisert:
15.12.1994 00:00:00
Opphav:
Klif
Omfang:
90 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema