Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:





Barskog i Midt-Norge. Utkast til verneplan

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 3-1998 | Utgiver:

30.11.98 Verneplan for barskog er en viktig del av arbeidet med å sikre det biologiske mangfoldet. Målet m...

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland. April 1997 -mars 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: Ta-1599 | Utgiver: NILU

08.11.98

Prosjekt pilegrimsleden 1994 – 1997. Resultater og erfaringer

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 2-1998 | Utgiver:

01.11.98

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anadrome laksefisk

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1998 | Utgiver:

22.10.98 En arbeidsgruppe bestående av representanter fra rettighetshavere, brukere og den offentlige...

Foredrag fra norsk-svensk seminar om sur nedbør og kalking

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 5-1999 | Utgiver:

03.09.98 Naturvårdsverket og Direktoratet for naturforvaltning arrangerte et felles seminar om kalking og...

National Comments to the Norwegian Data for 1995:Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: 0014402 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

12.08.98 Rapporten er en del av Norges bidrag til SIME 1997-møtet arrangert av OSPARCOM. JAMP 1995...

Evaluering av program for terrestrisk overvåking (TOV)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-1998 | Utgiver:

30.06.98 Program for terrestrisk naturovervåking rettes mot effekter av langtransportere forurensninger og...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1458 | Utgiver: NILU

15.06.98

Forslag til forvaltningsplan for kreps

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-1998 | Utgiver:

30.04.98 Forvaltningsplanen legger fram et forslag til målsetting for forvaltning av krepsebestandene, sam...

Plan for overvåking av biologisk mangfold

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1-1998 | Utgiver:

30.01.98 Rapporten inneholder en nasjonal plan for overvåking av det biologiske mangfoldet i Norge.

Sopp i naturbeitemarker i Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6-1997 | Utgiver:

31.12.97 Utredningen gir en oversikt over de soppgruppene (beitemarkssopp) som er sterkest knyttet til...

Boreal regnskog i Midt-Norge

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 2-1997 | Utgiver:

01.12.97 Den boreale regnskogen har sin europeiske hovedutbredelse i Midt-Norge. Skogen er særpreget, fukt...

Uptake of elements from industrial air pollution in South Varanger reindeer - a follow-up study

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 4-1997 | Utgiver:

29.08.97 Denne rapporten presenterer resultatene fra undersøkelser av konsentrasjonen av nikkel, arsen,...

Forekomst av tungmetaller i jordprofiler fra overvåkingsflater i ulike deler av Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1997 | Utgiver:

29.08.97 Denne rapporten presenterer resultater fra bestemmelser av HNO 3 - løselige konsentrasjoner av...

Innlandsfiskeprogrammet 1991-1995

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1-1997 | Utgiver:

29.08.97 Innlandsfiskeprogrammet 1991-1995 er en oppsummering av et samordnet arbeid mellom offentlig og...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1995

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1347 | Utgiver: NILU

16.06.97

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland april - september 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1457 | Utgiver: NILU

02.06.97

Atmospheric corrosion tests along the Norwegian-Russian border. Part II

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver: NILU

02.06.97