Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Veileder for kartproduksjon - tema biologisk mangfold

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 5-2000 | Utgiver:

20.12.00 Veilederen gir retningslinjer for innsamling og strukturering av biologisk mangfold-data. Videre...

Tiltaksorienterte miljøundersøkelser i Sørfjorden og Hardangerfjorden år 2000. Kartlegging av PCB i indre Sørfjorden ved hjelp av semi-permeable lavtetthets polyetylen membraner (LDPE- SPMD)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1769 | Utgiver:

19.12.00 Bruk av semi-permeable membraner (SPMD) som oppkonsentrerer PCB fra vann for å spore strandnære...

Økotoksikologisk risikovurdering

Type: Veileder | Nummer: TA-1750 | Utgiver: SFT

15.12.00 Denne veiledningen er ment å være en orientering for saksbehandlere i SFT for å øke forståelsen f...

Program for terrestrisk naturovervåking. Overvåking av jordvann. Sluttrapport 2000. Rapport fra skogforskningen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: Sluttrapport 2000 | Utgiver: Skogforskningen

01.12.00

Report from the first meeting of the International Contact Forum on Habitat Conservation in the Barents Region

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 6-2000 | Utgiver:

30.11.00 This report includes the presentations, conclusions and protocol from the first meeting of the...

Støy fra vindmøller

Type: Faktaark | Nummer: TA-1738 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.11.00 I dette faktaarket formidler SFT og NVE informasjon om støy fra vindmøller. Faktaarket gir også...

SFTs tilsyn i 1999

Type: Rapport | Nummer: TA-1743 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.11.00 Rapporten gir oversikt over SFTs arbeid knyttet til tilsyn med bestemmelsene i forurensningsloven...

Håndtering av grunnforurensningssaker : foreløpig saksbehandlingsveileder

Type: Rapport | Nummer: TA-1145 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

07.11.00 Dokumentet gir en overordnet oversikt over saksgang og ansvarsforhold ved forurensningsmyndighete...

Greenhouse Gas Emissions in Norway 1990-1998 : reporting according to the UNFCCC guidelines

Type: Rapport | Nummer: TA-1742 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

07.11.00 The report presents an inventory of greenhouse gas emissions and sinks in Norway from 1990 to 199...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1999

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1725 | Utgiver: NILU

06.11.00 Rapporten beskriver resultatene fra 1999, og disse er sammenlignet med tidligere år.

Overvåking av biologisk mangfold i ferskvann

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2000 | Utgiver:

31.10.00 Denne utredninga er utarbeidet av to faggrupper nedsatt av DN for å utarbeide forslag til...

Environmental objectives for Norwegian aquaculture

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 3b-2000 | Utgiver:

31.10.00 Resultatrapporten for 1999 viser framdriften i de mål som er satt opp i "Miljømål for norsk...

Miljømål for norsk oppdrettsnæring

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 3-2000 | Utgiver:

31.10.00 Resultatrapporten for 1999 viser framdriften i de mål som er satt opp i "Miljømål for norsk...

Støy og stillhet i friluftsliv

Type: Rapport | Nummer: TA-0901 | Utgiver:

25.10.00 Stillhetens egenart og betydning i naturmøtet og negativ effekt av støy er behandlet i denne...

Kartlegging av absorberende midler

Type: Rapport | Nummer: TA-0984 | Utgiver: Det norske Veritas

25.10.00 Det er kartlagt absorbenter for kjemikalier. Disse er testet mot et fastlagt sett av kriterier....

Kjemikalieforurensning : Saneringsteknologi for de høyest prioriterte kjemikalier II

Type: Rapport | Nummer: TA-0909 | Utgiver:

24.10.00 Denne rapporten er en videreføring av arbeidet som er gjennomført og rapportert i rapport 91:14, ...

Utslipp av olje og kjemikalier på norsk kontinentalsokkel : samlerapport 1989-1992

Type: Rapport | Nummer: TA-1116 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

23.10.00 Rapporten gir en oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier fra offshoreinstallasjon...

Verification of the Norwegian emission inventory : comparing emission intensity values with similar countries

Type: Rapport | Nummer: TA-1736 | Utgiver: Statistisk sentralbyrå

01.09.00 The main goals of this work have been to suggest possible statistical data to use as indicators f...

Kalking av myrområder ved Røynelandsvatn

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2000 | Utgiver:

01.08.00 Myrkalking oppstrøms Røynelandsvatn ble gjennomført i 1990 for å undersøke om denne kalkingstekni...

Kalking i vann og vassdrag.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-notat 2-2000 | Utgiver:

31.07.00 Overvåking av større prosjekter 1999 I dette notatet rapporteres resultater fra vannkjemisk og...