Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Summary statistics for contaminants in shellfish and fish 1981-1997, Norwegian biota data:Joint assessment and monitoring programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1669 | Utgiver:

18.05.00 This report is a compilation of data on contaminant concentrations in marine organisms used in th...

National comments to the Norwegian data for 1996:Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1489 | Utgiver:

18.05.00 This report is part of the Norwegian contribution to the SIME 1997(2) meeting administrated by...

Contaminants in sediments 1986-92 : Norwegian data NIVA samples

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1180 | Utgiver:

18.05.00 Programmet JMP gjelder tilstand og utvikling i konsentrasjonene av kadmium, bly, kvikksølv, kobbe...

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1448 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1996. De tre norske stasjoner som måle...

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1994

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1198 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1994.

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1990

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0761 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1990

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1995

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1345 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1995.

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1993

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1123 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1993.

Paris Convention : Annual report on direct and riverine inputs to Norwegian coastal waters during the year 1992 : A: Principles, results and discussion. B: Data report

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1007 | Utgiver:

18.05.00 Riverine inputs of nutrients, selected heavy metals and organic micropollutants to Norwegian...

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1676 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved nors...

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1992

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0971 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1992.

Overvåking av langtransportert luft og nedbør : årsrapport 1987

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0642 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.05.00

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : årsrapport 1991

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0903 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.05.00 Årsmiddelkonsentrasjonen av sulfat, sterk syre, tungmetaller i nedbøren og luftens svovelinnhold...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : årsrapport 1990

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0783 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.05.00

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : årsrapport 1989

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0721 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.05.00 Årsmiddelkonsentrasjoner av sulfat og sterk syre (pH), bly, kadmium og sink i nedbøren, samt...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : årsrapport 1988

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-5192 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av langtransportert forurenset luft og nedbør ...

Overvåking av ozonlaget : et norsk og et globalt perspektiv

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0973 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten beskriver den observerte svekkingen av ozonlaget. Det blir fokusert på globale endringe...

Overvåking av ozonlaget : et norsk og et globalt perspektiv

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0856 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten beskriver den observerte svekkingen av ozonlaget. Det blir fokusert på globale endringe...

Målinger av ozon, Østlandet - Telemark - Sørlandet, målinger av PAN, Telemark, 1984-1985

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0081 | Utgiver:

18.05.00 Målinger av ozon har foregått på to steder i Oslofjord-området, tre steder i nedre Telemark og to...

Summary report on levels of polychlorinated dibenzofurans/dibenso-p-dioxins and non-ortho polychlorinated biphenyls in marine organisms and sediments in Norway

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1242 | Utgiver:

18.05.00 Selected data on polychlorinated dibenzofurans/dibenzo-p-dioxins ("dioxins") and non-orhto-polych...