Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Viltkartlegging

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 11-2000 | Utgiver:

31.01.01 Håndboka er en veileder for viltkartlegging i kommunene.

Risikobasert dimensjonering av statlig beredskap mot akutt forurensning : Fase I: Miljørettet risiko og beredskapsanalyse

Type: Rapport | Nummer: TA-1755 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.01.01 Rapporten analyserer om statens oljevernutstyr er tilstrekkelig og om lokaliseringen langs kysten...

NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1996-1998. : Datarapport.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1739 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

04.01.01 Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i årene 1996-1998. Rapporten har...

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. : Årsrapport 1999.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1733 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

03.01.01 Rapporten representerer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved...

Development of HARP Guidelines : Harmonised Quantification and Reporting Procedures for Nutrients

Type: Rapport | Nummer: TA-1759 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

03.01.01 Ministers at the Fourth North Sea Conference invited Norway to develop transparent and harmonised...

Målinger av luftforurensninger i by/tettstedsprogrammet

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1761 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

03.01.01 Rapporten gir en oversikt over målinger av nitrogenoksider og svevestøv i byer og tettsteder i...

Sanering av akutt forurensning på strand : Del 2: Innsamling av data, prioritering av områder og valg av tiltak

Type: Veileder | Nummer: TA-1734 | Utgiver: Akvaplan NIVA as

02.01.01 Felthåndboken er laget for å sikre at feltdata samles inn på en systematisk måte. Publikasjonen...

Beredskap mot akutt forurensning : modell for prioritering av miljøressurser ved akutte oljeutslipp langs kysten.

Type: Rapport | Nummer: TA-1765 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

02.01.01 Når akutt oljeforurensning skjer langs vår langstrakte kyst, er det behov for å prioritere mellom...

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge : Landsomfattende undersøkelse i 2000

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1842 | Utgiver:

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge er kartlagt på geografisk basis i 2000 ved analyse av...

Miljøgifter i norske fjorder : Ambisjonsnivåer og strategi for arbeidet med forurenset sjøbunn

Type: Rapport | Nummer: TA-1774 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

22.12.00 Forurensede fjordområder er et av våre største gjenværende lokale miljøproblem. I rapporten...

Veileder for kartproduksjon - tema biologisk mangfold

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 5-2000 | Utgiver:

20.12.00 Veilederen gir retningslinjer for innsamling og strukturering av biologisk mangfold-data. Videre...

Tiltaksorienterte miljøundersøkelser i Sørfjorden og Hardangerfjorden år 2000. Kartlegging av PCB i indre Sørfjorden ved hjelp av semi-permeable lavtetthets polyetylen membraner (LDPE- SPMD)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1769 | Utgiver:

19.12.00 Bruk av semi-permeable membraner (SPMD) som oppkonsentrerer PCB fra vann for å spore strandnære...

Økotoksikologisk risikovurdering

Type: Veileder | Nummer: TA-1750 | Utgiver: SFT

15.12.00 Denne veiledningen er ment å være en orientering for saksbehandlere i SFT for å øke forståelsen f...

Program for terrestrisk naturovervåking. Overvåking av jordvann. Sluttrapport 2000. Rapport fra skogforskningen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: Sluttrapport 2000 | Utgiver: Skogforskningen

01.12.00

Report from the first meeting of the International Contact Forum on Habitat Conservation in the Barents Region

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 6-2000 | Utgiver:

30.11.00 This report includes the presentations, conclusions and protocol from the first meeting of the...

Støy fra vindmøller

Type: Faktaark | Nummer: TA-1738 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.11.00 I dette faktaarket formidler SFT og NVE informasjon om støy fra vindmøller. Faktaarket gir også...

SFTs tilsyn i 1999

Type: Rapport | Nummer: TA-1743 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.11.00 Rapporten gir oversikt over SFTs arbeid knyttet til tilsyn med bestemmelsene i forurensningsloven...

Håndtering av grunnforurensningssaker : foreløpig saksbehandlingsveileder

Type: Rapport | Nummer: TA-1145 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

07.11.00 Dokumentet gir en overordnet oversikt over saksgang og ansvarsforhold ved forurensningsmyndighete...

Greenhouse Gas Emissions in Norway 1990-1998 : reporting according to the UNFCCC guidelines

Type: Rapport | Nummer: TA-1742 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

07.11.00 The report presents an inventory of greenhouse gas emissions and sinks in Norway from 1990 to 199...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1999

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1725 | Utgiver: NILU

06.11.00 Rapporten beskriver resultatene fra 1999, og disse er sammenlignet med tidligere år.