Verdisetting av miljøulempene ved fremmede hageplanter og blindpassasjerer - et pilotprosjekt

Import av fremmede prydplanter og medfølgende blindpassasjerer er viktige kilder til spredning av fremmede, invasive arter i Norge.

Import av fremmede prydplanter til hager og parker har lang tradisjon i Norge. Mange av disse spres og sprer seg på ulike måter fra hager og parker og kan etablere bestander i naturen som utkonkurrerer stedegent naturmangfold. Fremmede karplanter utgjør mer enn 70 prosent av de artene som er risikovurdert i henhold til Artsdatabankens «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012», og 135 arter er på «svartelisten».


Type:
Rapport
Nummer:
M-945
Språk:
NB

Publisert:
15.05.2018 00:00:00
Opphav:
NINA, Menon Economics
Omfang:
136 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema