Internkontroll for produsenter og importører av kjemikalier

Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for den og at de har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes. Faktaarket er oppdatert i desember 2018.

Forskriften gjelder for virksomheter som bl. a. omfattes av produktkontrolloven. Importerer el-ler produserer du kjemikalier er du omfattet av plikt til internkontroll.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-614
Språk:
NB

Publisert:
21.09.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema