Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring. Heftet er basert på flere faktaark laget av Miljødirektoratet, CICERO, Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret for klimaforskning og Norsk Polarinstitutt.

NB: Miljøstatus i Norge  har en versjon for skjerm og en plakat med oppsummering 


Type:
Brosjyre
Nummer:
M-97

Publisert:
13.12.2013 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet med flere
Omfang:
16 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema