Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Miljøkrav for slakterier og kjøttbearbeidende industri

Type: Faktaark | Nummer: M-1113 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.10.18 Miljøutfordringene i bransjen er særlig knyttet til utslipp av organisk materiale, næringssalter ...

Miljøkrav for fiskeforedlingsindustri

Type: Faktaark | Nummer: M-1112 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.10.18 Miljøutfordringene i bransjen er særlig knyttet til avløpsvann, lukt, avfall, energi og kjemikali...

Tre forskjellige historier om en varmere verden mot 2100

Type: Faktaark | Nummer: M-1118 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Hvordan vil global oppvarmingen utvikle seg? Og hva vil det bety for livet på jorda? Hvilke...

Virkninger av 1,5 °C global oppvarming

Type: Faktaark | Nummer: M-1117 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Ekstremhendelser vil øke betydelig i en verden som er 1,5°C varmere enn førindustriell tid, og de...

Hovedbudskap fra rapporten om 1,5°C

Type: Faktaark | Nummer: M-1116 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Menneskelig aktivitet siden før-industriell tid og frem til 2017 har ført til en global oppvarmin...

Screening Programme 2017 - AMAP Assessment Compounds

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1080 | Utgiver:

12.10.18 This report summarizes the findings of a screening study on the occurrence of emerging substances...

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation - Annual report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1062 | Utgiver:

11.10.18 This monitoring report presents data from 2017 and time-trends for the Norwegian programme for...

Utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Type: Rapport | Nummer: M-1114 | Utgiver:

04.10.18 Det er gjennomført en konsekvensvurdering av tre alternative forslag til en forskrift med pålegg ...

Problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø

Type: Faktaark | Nummer: M-1085 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.09.18 Faktaark om problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø, viser hvilke krav fylkesmanne...

Lær mer om FNs klimapanels spesialrapport om 1,5 °C

Type: Faktaark | Nummer: M-1108 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.18 I dette heftet for beslutningstakere, medier og andre presenterer vi bakgrunnsinformasjon og...

Kontrollordning for Vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1079 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.18 Årsrapporten 2017 for Kontrollordningen av vassdragskalk under Miljødirektoratet i Trondheim gir ...

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway - Annual Report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1064 | Utgiver: NILU

19.09.18 This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air...

Kartleggingsinstruks - Kartlegging av Viktige naturtyper for naturmangfold etter NiN2 i 2018

Type: Veileder | Nummer: M-1102 | Utgiver:

18.09.18 Denne instruksen beskriver kartlegging av Viktige naturtyper for naturmangfold etter Natur i Norg...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual Report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1089 | Utgiver:

14.09.18 This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone...

Screening programme 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1063 | Utgiver:

13.09.18 This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected PBT...

Prioriterte miljøgifter i norsk ferskvannsfisk 2013-2016

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1075 | Utgiver:

11.09.18 Rapporten inneholder undersøkelser av miljøgiftkonsentrasjoner i Norsk ferskvannsfisk samlet inn...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1069 | Utgiver:

30.08.18 Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller....

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2017

Type: Rapport | Nummer: M-1076 | Utgiver:

21.08.18 Abiotic and biotic samples from the terrestrial and urban environment were analysed for inorganic...

Villreinjakt 2018 – Setesdal Ryfylke

Type: Brosjyre | Nummer: M-801 | Utgiver: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet

16.08.18 Informasjon til villreinjegere om jakt i Setesdal Ryfylke i 2018.