Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset

Type: Faktaark | Nummer: M-1243 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.18 I dette faktaarket redegjør vi for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og...

Kontroll av slim og putty 2018 - kjemisk analyse av regulerte stoffer i produkter

Type: Rapport | Nummer: M-1213 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.12.18 Miljødirektoratet har undersøkt 14 slim og putty for innhold av regulerte helse- og miljøfarlige...

Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering

Type: Rapport | Nummer: M-1126 | Utgiver: LFI

05.12.18 Denne publikasjonen sammenfatter internasjonal kunnskap om gassovermetning og dens miljøeffekter...

Occurrence of pearls in mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast

Type: Rapport | Nummer: M-1173 | Utgiver: NIVA

03.12.18 Mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast produce pearls, up to as many >360 pearls per...

Nationalpark Jotunheimen

Type: Brosjyre | Nummer: M-1090 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Nationalpark Jotunheimen Broschüre.

Jotunheimen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-924 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Brosjyre om Jotunheimen nasjonalpark.

Jotunheimen National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-925 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Jotunheimen National Park Brochure.

Nationalpark Hallingskarvet

Type: Brosjyre | Nummer: M-1092 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Nationalpark Hallingskarvet Broschüre.

Hallingskarvet National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-1091 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Hallingskarvet National Park Brochure. 

Hallingskarvet nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-923 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Brosjyre om Hallingskarvet nasjonalpark.

Nationalpark Gutulia

Type: Brosjyre | Nummer: M-1095 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.11.18 Nationalpark Gutulia Broschüre.

Gutulia National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-1094 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.11.18 Gutulia National Park brochure.

Gutulia nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-1093 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.11.18 Brosjyre om Gutulia nasjonalpark.