Seksjon for vassdrag og energi

Helge Tjøstheim

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745246454
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Kjetil Lønborg Jensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792061556
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Pernille Lund Hoel

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740238940
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Roar A. Lund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793202923
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Svein Grotli Skogen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4793262482
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Snorre Stener

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741936110
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Martine Bjørnhaug

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792630010
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jo Halvard Halleraker

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792045281
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jarl Koksvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790072497
Seksjon: Seksjon for vassdrag og energi
Avdeling: Arts- og vannavdelingen