Naturavdelingen (NAL)

Avdelingen arbeider med å sikre og forvalte større og mindre verneområder, som nasjonalparker og naturreservater, og koordinerer arbeidet med nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre. Våre oppgaver omfatter også internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom oppfølging av konvensjoner og andre avtaler og bistands- og utviklingsarbeid.

Vi tilrettelegger for fornuftig bruk av naturen gjennom naturvennlig friluftsliv, allemannsretten og sikring av friluftslivsområder. Videre arbeider vi med utvalgte naturtyper og kulturlandskap. Samfunnsøkonomiske vurderinger på direktoratets ulike ansvarsområder, er også en viktig oppgave for avdelingen.

Aina Holst

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4799541921
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Andreas Benjamin Schei

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798859994
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Ann Jori Romundstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797542267
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Anne Martinussen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Arild Sørensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748266059
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Arnt Hegstad

Tittel: fagdirektør
Telefon: +4791192428
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Asbjørn Tingstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795724237
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Bente Rønning

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790672841
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Bente Støholen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797009537
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Berit Lein

Tittel: fagdirektør
Telefon: +4790074375
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Bjørn Arne Næss

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746427987
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Diem Hong Thi Tran

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746415050
Seksjon: Internasjonal støtteenhet for naturpanelet
Avdeling: Naturavdelingen

Dordi Mogstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793043010
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Egil Roll

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745263570
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Elisabeth Mo Berg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793209535
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Elisabeth Sæthre

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745280972
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Else Marte Vold

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741044829
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Erik Nygaard

Tittel: rådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Espen Langtvet

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797629058
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Eva Hauge Fontaine

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790965006
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Finn Katerås

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791830630
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Gaute Sønstebø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798855734
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Gudrun Hagen

Tittel: hospitant
Telefon: +4795118476
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Gunnar Kjærstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795230617
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Guri Tveito

Tittel: hospitant
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Hans Aasen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4798829416
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Hege Langeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792255738
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Heidi Grete Betten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741211748
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Helene Mokkelbost

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748011572
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Hilde Kyrkjebø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746542290
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Håkon da Silva Hyldmo

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793658776
Seksjon: Internasjonal støtteenhet for naturpanelet
Avdeling: Naturavdelingen

Inger Helene Sira

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799323183
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Ingrid Vaagland Stav

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798052998
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Ingunn Storrø

Tittel: prosjektleder TSU
Telefon: +4791117580
Seksjon: Internasjonal støtteenhet for naturpanelet
Avdeling: Naturavdelingen

Ivar Baste

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4747685529
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Ivar Myklebust

Tittel: avdelingsdirektør
Telefon: +4795133131
Seksjon: Naturavdelingen
Avdeling: Naturavdelingen

Jan-Petter Huberth Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791372303
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Kaja Lorentzen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4798454663
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kari Killi Olsen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4793012160
Seksjon: Naturavdelingen
Avdeling: Naturavdelingen

Kenneth Birkeli

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747668985
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kim Daniel Hansen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793051154
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kirsten Grønvik Bråten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741497011
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kjell Tore Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746501853
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kjersti Hanssen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792813201
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kjetil Mastad Vestergaard

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793011722
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Knut Fossum

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4791814201
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kristin Sundal

Tittel: førstekonsulent
Telefon: +4791362087
Seksjon: Naturavdelingen
Avdeling: Naturavdelingen

Line-Kristin Larsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797643455
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Liv Tone Robertsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795037342
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Maria Skar Knutsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4747955473
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Marie Selboskar Lier

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799602706
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Marit Doseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745241939
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Marit Johanne Birkeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799521514
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Marte Eliasson

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790919646
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Morten Thaulow

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797796245
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Nils-Yngve Berg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4740226242
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Nina Vik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791676389
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Olav Nord-Varhaug

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4790023242
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Otto Okstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791793877
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Petter Andreas Gudding

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793412319
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Pål Foss Digre

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740217961
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Pål Klevan

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793223439
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Reidar Dahl

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795212331
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Sigrun Aune

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799510005
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Terje Qvam

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4797012330
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Tone Lise Alstad Eid

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748142976
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Tone Standal Eriksen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799592267
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Tonje Stubsjøen Kvaløy

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795081110
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Tor Egil Kaspersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799293044
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Tore Opdahl

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798818790
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Vibeke Husby

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747327543
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen