Miljøgiftavdelingen (MAL)

Avdelingen har hovedansvaret for direktoratets arbeid på avfalls- og kjemikalieområdet, nasjonalt, i EU og globalt. Utvikling og implementering av regelverk er en viktig del av arbeidet.

Vi holder en samlet oversikt over bruk, utslipp og spredning av miljøgifter, over generering og håndtering av ulike typer avfall og vi følger opp arbeidet med forurenset grunn.

Avdelingen koordinerer det internasjonale arbeidet i Miljødirektoratet med utviklingsrettet bistand, nordområdene og de nye EU-landene.

Andre Kammerud

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4741231779
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Anja Vardan Canales

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792822747
Seksjon: Miljøgiftavdelingen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Ann Kristin Larsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4740203912
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Anne Mari Opheim

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745419811
Seksjon: Miljøgiftavdelingen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Anne Marie Mo Ravik

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797606470
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Anshu Jain

Tittel: overingeniør
Telefon: +4795859274
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Astrid Gaustad

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799539195
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Audun Heggelund

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748034041
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Beate Langset

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799559753
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Berit Eyde Kjuus

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746547005
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Bernt S. Ringvold

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746745673
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Beryl C. Nygreen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795774909
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Bodil Nygård Faarlund

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4748289533
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Caroline Riddervold

Tittel: avdelingsingeniør
Telefon: +4745474198
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Cecile Blom

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792068250
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Christel Moræus Olsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4745283459
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Christian Dons

Tittel: fagdirektør
Telefon: +4791384130
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Christian Iversen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4746430479
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Christina Charlotte Tolfsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741540018
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Christine Bjørge

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4747338302
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Christoffer Back Vestli

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792822405
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Eirik Hovland Steindal

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4740237190
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Eli Vike

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4740722705
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Elisabeth Fadum

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795457524
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Elisabeth Jernqvist

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793466702
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Erlend Spikkerud

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792407207
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Espen Wigaard

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799320787
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Eva Haug

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4745866814
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Frank Eklo

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747230272
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Gunnhild Preus-Olsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792021681
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hannah Hildonen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790187432
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hanne Aronsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790085376
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hans Jørund Hansen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4746427363
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hege Rooth Olbergsveen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741521909
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Heidi Morka

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4795961349
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Heidis Holstad Frantzen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748054114
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hilde Knapstad

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4792450822
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hilde Valved

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790715703
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Ingebjørg Svindland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799155043
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Ingunn Correll Myhre

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797623855
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Johnny Auestad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741217193
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Jon Fonnlid Larsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799235953
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Jon Lauvstad

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4745260047
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Jorid Frydenlund

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797541989
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Joseph Domfeh

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799418813
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Kari Aa

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793263126
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Karianne Slåtta Haugen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797598226
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Kine Martinsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797666006
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Kjetil Haugstad

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792612331
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Kristin Eine

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797735399
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Linda Reierson

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793865250
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Mari Kristin Martinsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792646681
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marianne Kroglund

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748005055
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marianne Tvermyr

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790061436
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marianne van der Hagen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4798454889
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marie Bytingsvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741576723
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marit Kjeldby

Tittel: avdelingsdirektør
Telefon: +4790092324
Seksjon: Miljøgiftavdelingen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marit Kopangen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4745863365
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marius Gudbrandsen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4792456417
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marthe Margrethe Haugan

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792063528
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Merete Dæhli

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793287597
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Mette Follestad

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790114344
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Monika Lahti

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746504588
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Noman Ahmed

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4747252315
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Ole Thomas Thommesen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793213286
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Paul Hosker

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797030539
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Per Erik Johansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745392497
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Per Martin Aakerøy

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746633671
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Pia Linda Sørensen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4791515687
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Pål Spillum

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4790838384
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Rita Vigdis Hansen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746623763
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Sjur Andersen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797638506
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Solveig Aamodt

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4740478175
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Solvår Hardeng

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748075272
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Stine Husa

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4791825722
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Suzanne Collett Gordon

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793083112
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Svein Terje Båtvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791618444
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Terje Haraldsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746745017
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Thomas Hartnik

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792694021
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Tor Øystein Fotland

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4798073767
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Trine Celius

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746743086
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Trygve Hallingstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741630323
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Trygve Helgerud

Tittel: overingeniør
Telefon: +4797026716
Seksjon: Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Vanja Alling

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745280933
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Vanja Sverdlilje

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745394518
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen