Klimaavdelingen (KAL)

Avdelingen har ansvaret for helheten i Miljødirektoratets oppgaver på klimaområdet. Vi har ansvar for å formidle det klimavitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken, både ved å være kontaktpunkt mot FNs klimapanel (IPCC) og samarbeide med det norske forskningsmiljøet.

Vi gir råd om nye tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene i Norge. Avdelingen har ansvar for å utvikle og forvalte det norske klimagassregnskapet. Arbeidet omfatter rapportering til FN og EU. Vi forvalter og videreutvikler det norske klimakvotesystemet som er en del av EUs system for klimakvoter, og vi forvalter ordningen med CO2-priskompensasjon for industrien.

Avdelingen følger opp arbeidet med lokal luftkvalitet og støy og klimagassutslipp. Vi har forvaltningsansvaret for bestemmelsene om kvaliteten på drivstoff (inkludert biodrivstoff). Vi følger dessuten opp internasjonale reguleringer om ozonreduserende stoffer fra EU og under Montrealprotokollen.

Vi gir råd og innspill om framtidig utbygging av fornybar energi der både hensynet til naturmangfold og bidrag til å redusere utslipp av klimagasser ivaretas. Vi gir også råd og innspill om virkningene av ulike energipolitiske virkemidler, inkludert miljøkonsekvenser av ulike energiteknologier.

Alice Gaustad

Tittel: fungerende seksjonsleder
Telefon: +4798094104
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Ana Korvald

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793260989
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Ane Hagen Kjørholt

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741691414
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Anna von Streng Velken

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4790078927
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Anne Zimmer Jacobsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745859321
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Annicken Hoel

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4798882864
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Asmelash Berhane Gebreslassie

Tittel: rådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Audun Rosland

Tittel: avdelingsdirektør
Telefon: +4795702184
Seksjon: Klimaavdelingen
Avdeling: Klimaavdelingen

Aurora Stenmark

Tittel: rådgiver
Telefon: +4740072142
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Britta Maria Hoem

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4740867786
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Carina Lillestøl

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793095941
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Daniel Molin

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741145842
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Eilev Gjerald

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4745499171
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Einar Flaa

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790123911
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Elin Økstad

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4795164790
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Espen Larsen

Tittel: kommunikasjonsrådgiver
Telefon: +4792657954
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Fredrik Weidemann

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799226501
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Gro Haram

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797968321
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Guro Børnes Ringlund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793292489
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Hanne Birgitte Laird

Tittel: fagdirektør
Telefon: +4792222445
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Hans Kolshus

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791144693
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Harald Arnesen

Tittel: konsulent
Telefon: +4795275186
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Hege Haugland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797173762
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Helga Soppeland Larsen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4746743621
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Helle Myrthel Kvalvik

Tittel: avdelingskoordinator
Telefon: +4740551311
Seksjon: Klimaavdelingen
Avdeling: Klimaavdelingen

Henrik Gade

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741502072
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Henrik Norgaard

Tittel: overingeniør
Telefon: +4792029049
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Herdis Laupsa

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4793069271
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Håvard Kleppa

Tittel: konsulent
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Ida Bjørkum

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799501787
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Ida Gildestad

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795868424
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Isabella Kasin

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799561582
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Jannicke Øen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799022131
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Jerome Kirkwood

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4798484800
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Julien Jabot

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793653482
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Kathrine Loe Bjønness

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741042082
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Katja Synsfjell

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4792030245
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Kaya Grjotheim

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746744357
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Ketil Flugsrud

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792609216
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Kirvil Stoltenberg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792437781
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Kristin Madsen Klokkeide

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799445484
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Kristine Mordal Hessen

Tittel: Fungerende seksjonsleder
Telefon: +4741235530
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Linda Dalen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793014020
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Line Merete Karlsøen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745258220
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Line Telje Høydal

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748095580
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Mari A Hjorthol

Tittel: administrasjonsrådgiver
Telefon: +4792803071
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Maria Malene Kvalevåg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799791100
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Marie Katrine Rasch

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790052601
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Marit Finnland Trøite

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799463198
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Marit Hepsø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790988114
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Mats Nordum

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793634813
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Mona Marstrander Rødland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4792031026
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Nina Martinsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792423318
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Ole-Kristian Kvissel

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793431034
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Pål Amdal Magnusson

Tittel: rådgiver
Telefon: +47 936 22 170
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Roar Skuterud

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798651306
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Sandrine Benard

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746346163
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Scott Randall

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Silje Aksnes Bratland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4741616527
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Solrun Figenschau Skjellum

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792211745
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Thea Hellenes Ekre

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795048090
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Thea Johnsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Tone Sejnæs Pettersen

Tittel: fungerende seksjonsleder
Telefon: +4799264134
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Tonje Buø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795285430
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Tor Egil Tønnessen Kjenn

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745419448
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Torgrim Asphjell

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746743913
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Trine Berntzen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792049216
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Vigdis Vestreng

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790899054
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Vilde Fluge Lillesund

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799533809
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Øivind Hellerdal Rasmussen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4798616511
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Øyvind Christophersen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797075014
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Åsa Alexandra Borg Pedersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797107475
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Åshild Færevåg

Tittel: overingeniør
Telefon: +4795965550
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen