Industri- og havavdelingen (IAL)

Avdelingen behandler søknader om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra landbasert industri og petroleumsvirksomheten, og stiller krav til utslipp til luft, vann, avfall og støy.

Vi behandler søknader om tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn, plassering av materiale på sjøbunnen og dumping av annet avfall/materiale enn muddermasser og fiskeavfall. Vi behandler også klager på fylkesmannens vedtak i mudre- og dumpesaker.

Avdelingen bistår fagavdelingene med juridisk rådgiving og veiledning innen miljørett og forvaltningsrett, og har ansvar for kunnskapsgrunnlaget knyttet til naturmangfold og forurensning i hav og kystvann.

Vi har også ansvaret for å følge opp arbeidet med helhetlig økosystembasert havforvaltning, herunder helhetlige forvaltningsplaner for havområdene, og for oppfølging av regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn.

Anette Fischer

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745481157
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ann Mari Vik Green

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792247457
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Anne Langaas

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798888759
Seksjon: Prosjekt havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Anne Stoltenberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795733168
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Anne-Grethe Kolstad

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748097873
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Anne-Margit Bull

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792850642
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Beate Folkestad Habhab

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791198678
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Benedikte Strøm

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790220991
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Bente Rikheim

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795145520
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Bjørn A. Christensen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746743831
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Camilla Sandvik Grande

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747635475
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Cecilie Østby

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790062540
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Egil Postmyr

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799785383
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Eirik Drabløs Pettersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792268264
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Eirin Sva Stomperudhaugen

Tittel: senioringeniør.
Telefon: +47 41636830
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Elisabet Rosendal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792478030
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ellen Landa

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799023353
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ellen Margrethe Svinndal

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4740288510
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Erik Høygaard

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792083562
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Eva Degre

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792083176
Seksjon: Prosjekt havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Frantz Nielsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4741216872
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Glenn Kristian Storbråten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799423110
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Gro Øfjord

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793001614
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Gunn Sørmo

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793220359
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Hanna Otterholt Bertinussen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799254113
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Hanne-Grete Nilsen

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4798637511
Seksjon: Prosjekt havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Harald Krogh Ankerstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799578314
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Harald Solberg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746543579
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Harald Sørby

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792852504
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Hege Gaustad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799040283
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Helene Mørkkåsa Sandvik

Tittel: rådgiver
Telefon: +4798004073
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Helga Lassen Bue

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4748120083
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Helge Dyrendal Rø

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792437714
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Hilde Beate Keilen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790608189
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Hunar Aljaderi

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745838474
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ida Egge Johnsen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4793035391
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ida Maria Evensen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4793865554
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ingeborg Rønning

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4791248858
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ingeborg Stene

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797114859
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Inger Karin Hansen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799228935
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ingrid Handå Bysveen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741552676
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ingvild Marthinsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4795171988
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Jeanette Bente Beckius

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4746678626
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Karen Marie Haug

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793048691
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Kari Holden

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792089832
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Kari Kjønigsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748285648
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Katrine Hauglund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791811128
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ketil Søhr

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795468278
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Kjell Andreas Jødestøl

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4790086809
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Kristin Færø Bakken

Tittel: senioringeniør
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Kristoffer Glosli Bergland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799514284
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Lerke Poulsen Drevsjø

Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: +4795970243
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ling Yuan Hem

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798814429
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Lone Nilsen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4793090294
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Marianne Olsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798485594
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Marit Jerpseth

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4797759944
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Martin Hole

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795200769
Seksjon: Industri- og havavdelingen
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Mathilde Juel Lind

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799796093
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Maud Lauvstad Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790528126
Seksjon: Industri- og havavdelingen
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Mihaela Ersvik

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4745013639
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Norun Reppe Bell

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793867768
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Olaug Bjertnæs

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790875989
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ragnhild Orvik

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4797091035
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Reidunn Stokke

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797043958
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Rita Romsås Fjeldberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791856722
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Roar Gammelsæter

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745066567
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Runar Mathisen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799315460
Seksjon: Seksjon for hav og sedimenter
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Signe Nåmdal

Tittel: avdelingsdirektør
Telefon: +4741545228
Seksjon: Industri- og havavdelingen
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Siri Anne Haugland Strand

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799327036
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Sissel Sandgrind

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748094736
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Tone Sørgård

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797584003
Seksjon: Seksjon for petroleum
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Tonje Johnsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799509903
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Trond Liu Skaug

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799258612
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Øystein Leiknes

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793227617
Seksjon: Prosjekt havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Øyvind Hetland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4797745072
Seksjon: Industriseksjon 1
Avdeling: Industri- og havavdelingen