Seksjon for miljøovervåking og kartlegging (AMI)

Seksjonen innhenter kunnskap om miljøtilstand og kartlegger naturtyper og biologisk mangfold. Vi koordinerer Miljødirektoratets arbeid opp mot Norges forskningsråd og nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer i institutt- og universitetssektoren.

Seksjonen har også en koordinerende rolle for alle overvåkingsprogrammer og kartlegging i Miljødirektoratet. I tillegg har vi ansvar for forvaltningsverktøyene Naturindeks og Miljøprøvebanken, og for å rapportere og bruke norske miljødata internasjonalt.

Vi deltar også i internasjonalt miljøovervåkingssamarbeid og internasjonale oppdrag på miljøovervåking.

Seksjonen har ansvar for Miljødirektoratets rolle som rådgiver overfor Kriseutvalget for atomberedskap.

Anne Sundbye

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4795835958
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Bård Nordbø

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799166289
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Camilla Fossum Pettersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792618681
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Eirin Bjørkvoll

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799004482
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Eivind Farmen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793202246
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Else Løbersli

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790888330
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Erlend Kjeldsberg Hovland

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792249819
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Gunnar Carl Skotte

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741127637
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Heidrun Ullerud

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795031447
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Idunn Elisabeth Borgen Skjetne

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790793984
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Ingvild Riisberg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4791145357
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Janne Braseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741570376
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Karen Fjøsne

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740881641
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Linn Bryhn Jacobsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799248968
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Malene Vågen Dimmen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791582844
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Pål Inge Synsfjell

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746743585
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Reidar Hindrum

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790064497
Seksjon: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging
Avdeling: Arts- og vannavdelingen