Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Vil du være med å videreutvikle rovviltarbeidet i Miljødirektoratet?

30.11.18

Vi søker nå en rådgiver/seniorrådgiver som kan bidra til å videreutvikle rovviltarbeidet...

GIS-rådgivere naturtypekartlegging

30.11.18

Miljødata er en viktig del av Miljødirektoratets arbeid med å løse ulike miljøutfordring...

Har du lyst til å jobbe med allemannsretten og eigedomsforvaltning i friluftslivseksjonen i Miljødirektoratet?

04.12.18

Fast stilling som rådgivar/seniorrådgivar til arbeid med allemannsretten og eigedomsforv...

Vi har 3000 verneområde - har du verneverdig kompetanse?

06.12.18

Fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar innan verneområdeforvaltning Vi søkjer ein...

Er du vår nye seniorrådgiver på metodeutvikling og analyse på klimaområdet?

12.12.18

Miljødirektoratet leder sekretariatet for Teknisk beregningsutvalg for klima som blant...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har i underkant av 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker