Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

Miljødirektoratet har normalt ikkje behov for sommarvikarar, og vil heller ikkje kunne tilby sommarjobb basert på opne søknadar.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Rådgiver/seniorrådgiver

04.02.19

Om stillingen Vi søker etter en analytisk og samarbeidsorientert medarbeider som har lys...

Seniorrådgiver grunnforurensing og digitalisering

07.02.19

Om stillingen Seksjon for avfall og grunnforurensning er en av 5 seksjoner i...

Rådgiver/Seniorrådgiver rovvilttiltak

08.02.19

Om seksjon rovvilttiltak Seksjon rovvilttiltak er en nyopprettet seksjon i Statens...

Rådgiver/Seniorrådgiver rovvilttiltak

08.02.19

Om seksjon rovvilttiltak Seksjon rovvilttiltak er en nyopprettet seksjon i Statens...

Senioringeniør

14.02.19

Om stillingen Er du oppteken av klima og miljø og ønskjer å kombinere dette med ein jobb...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø.

Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet.

Vi har i underkant av 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker