Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Har du erfaring fra nyttiggjøring av avfall, avfallsbehandling eller marin forsøpling?

03.01.18

Vi har to ledige vikariater i seksjon for avfall og grunnforurensning Vi søker to nye...

Er du interessert i implementeringen av norsk klimapolitikk og ønsker erfaring fra offentlig forvaltning?

03.01.18

Vi har et ledig vikariat i seksjon for klimakvoter En av våre kolleger skal ut i permisj...

Har du erfaring fra nyttiggjøring av avfall og avfallsbehandling?

03.01.18

Vi søker en dyktig kollega til fast stilling i Miljødirektoratet, seksjon for avfall og...

Vil du bidra til å ivareta Norges nasjonalparker?

10.01.18

2 vikariater med antatt varighet på 1 år Nasjonalparkseksjonen er en av fem seksjoner i...

Koordinator av lønns-, reise- og personalområdet (seniorrådgivar)

10.01.18

Miljødirektoratet står overfor nye utfordringar og krav til effektivitet, noko som prega...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har meir enn 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker