Ledige stillingar

Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Vil du bli vår nye nettverk- og IT-sikkerhetsansvarlig?

14.07.18

Seksjon for IT-tjenester er en av fem seksjoner i Organisasjonsavdelingen. Seksjonen har...

Er du vår nye nettverkskonsulent?

14.07.18

Seksjon for IT-tjenester er en av fem seksjoner i Organisasjonsavdelingen. Seksjonen har...

Vil du bidra til å styrkje fiskeforvaltninga i Noreg?

08.08.18

Er du eksempelvis ein biolog eller naturforvaltar med evne til å jobbe sjølvstendig og...

Er du en av våre nye "allroundere" på biodrivstoff og utslipp fra transport?

13.08.18

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver og vikariat som rådgiver (1 - 1,5 år) i...

Er du en kunnskapsrik og nytenkende analytiker som vil bidra til å kutte klimagassutslipp i transportsektoren?

13.08.18

Fast stilling som seniorrådgiver i klimaavdelingen Ønsker du å jobbe med tiltak og...

Vil du være med å utvikle et nytt verktøy for luftkvalitet i Norge?

13.08.18

Ett års midlertidig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i klimaavdelingen Vi lanserer e...

Vil du være klimaavdelingens knutepunkt som kan bidra med stort og smått?

13.08.18

Fast stilling som avdelingskoordinator for klimaavdelingen   Vi søker deg som er proakti...

Ønsker du å bidra til attraktive nasjonalparkar?

13.08.18

Fast stilling som rådgivar/seniorrådgivar innan nasjonalparkforvalting inkludert...

Vil du jobbe med å bygge kunnskap om naturmangfold i marine økosystemer?

13.08.18

Vi søker etter en kunnskapsrik og løsningsorientert medarbeider til en fast stilling i...

Vil du lede arbeidet med stab og fagstøtte i Statens naturoppsyn?

15.08.18

Seksjon for stab og fagstøtte er en av syv seksjoner i Statens naturoppsyn (SNO), som er...

Vil du lede arbeidet med rovvilt i Statens naturoppsyn?

15.08.18

Seksjon rovvilt er en av syv seksjoner i Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektor...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har i underkant av 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker