Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar og kan dessverre ikkje tilby jobb eller sommerjobb basert på opne søknadar.  Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.

Ledige stillingar

Vil du være med å bygge opp vår nye juridiske seksjon?

24.09.18

Vi leter etter en engasjert og utviklingsorientert leder til vår nyopprettede juridiske...

Vil du bidra til å styrkje vassdrags- og fiskeforvaltinga i Noreg?

05.10.18

Er du eksempelvis ein biolog eller naturforvaltar med evne til å jobbe sjølvstendig og...

Vil du jobbe for en renere sjøbunn og et godt marint miljø?

12.10.18

Vi søker etter en dyktig medarbeider til vikariat i seksjon for hav og sedimenter som ka...

Dette er Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Våre hovudoppgåver er å redusere klimagass-utslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Klima- og miljø-departementet og har i underkant av 700 tilsette ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine meir enn 60 lokalkontor.

Relaterte lenker