Nyheter

Følgjer opp villrein etter sjukdomsfunn

Villreinen blir følgd tett etter at chronic wasting disease (CWD) blei påvist hos ei... 29.04.16

Ny metode endrar framskriving frå klimaforliket

Etter at Stortinget vedtok dei nasjonale klimamåla i 2008, har FN endra metodane for å... 29.04.16

Historisk hjemkomst for elvemusling

185 unge elvemuslinger har forlatt fosterhjemmet og er tilbake i elva de stammer fra.... 25.04.16

Ny klassifisering av PFAD fra 1. januar 2017

Miljødirektoratet har, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, gjort en ny vurderin... 25.04.16

Avdekket rypejakt fra snøskuter

Blodspor og spor etter snøskutere i snøen viser at det har foregått omfattende tjuvjakt ... 22.04.16

Kunstgressbaner mulig stor kilde til mikroplast

Ny rapport viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan være den nest største kilden t... 19.04.16

Verner om sjøfuglene i hekketida

Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Derfor er det forbudt å gå... 19.04.16

Hva driver egentlig naboen med?

I løpet av de neste to ukene skal inspektører gjennomføre nesten 300 tilsyn hos virksomheter over hele landet. Tilsynene er fordelt på industriparker, forsyningsbaser og... 18.04.16

Mindre PCB og meir gjenbruk av betongavfall

Nytt forslag frå Miljødirektoratet skal føre til meir gjenvinning av lite forureina... 18.04.16

Norge melder inn grunnlaget for kvotetildeling

Miljødirektoratet har rapport grunnlaget for å beregne hvor mange klimakvoter Norge skal... 15.04.16