Statens naturoppsyn med rekordtidlig beslag av garn utenfor Hvaler i Oslofjorden. Foto: Statens naturoppsyn

SNO vil tjuvfisket til livs

Sjøørreten er utsatt for ulovlig fiske. I år har Statens naturoppsyn (SNO) inndratt ulovlige garn rekordtidlig i Oslofjorden.

Lakseoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er organisert som en egen avdeling i Miljødirektoratet og har det overordnede ansvaret for oppsynet med laks, sjøørret og sjørøye.

Oppsynet er i all hovedsak rettet mot fiske i sjøen, men det blir også foretatt enkeltkontroller i de lakseførende vassdragene.

Oppsynssesongen strekker seg fra mars til oktober/november.

I medhold av lakse- og innlandsfiskeloven § 47 er SNO gitt en administrativ adgang til å beslutte inndragning av redskap som er satt ut i strid med loven eller forskrift gitt i medhold av loven.

 

Så langt er det avdekket ulovlig fiske i Oslofjorden, Hordaland og Sogn og Fjordane. Aldri før har Miljødirektoratets feltpersonell i SNO inndratt garn så tidlig i Oslofjorden, som de gjorde utenfor Hvaler den nest siste uka i mars. 

–  Vi har ikke avdekket store problemer med ulovlig fiske i Oslofjorden de siste årene, men mørketallene er der. Spesielt er vi bekymret for sjøørreten, og de fleste ulovlige garn er satt for å ta nettopp denne arten, sier seksjonsleder Arnstein Johnsen i SNO. 

Sårbare bestander

Fisket etter sjøørret, laks og sjørøye er strengt regulert, fordi bestandene er sårbare. Garn med maskevidde over 32 millimeter skal senkes ned til minimum tre meter under overflata i perioden 1 mars til ut september.

I noen fylker er det krav om at garn senkes ne uansett maskevidde. Fritidsgarn skal være merket med navn og adresse, og utenfor registrerte sjøørretbekker er det fiskeforbud. Det er også minstemål på 35 cm for fisk tatt på stang av disse artene. 

– Det legges ned stor innsats fra frivillige i å restaurere og vedlikeholde gytebekker for sjøørret. Garnfiske kommer som et tillegg til andre trusler, som forurensning og lakselus, og kan føre til færre livskraftige gytebestander, sier Johnsen. 

Meld fra om ulovlig fiske

Han oppfordrer publikum til å tipse om ulovlig fiske på Ulovligegarn.no eller appen Ulovlige Garn. Tipsene følges opp av SNO, som samarbeider tett med Politiet, Kystvakten og Fiskeridirektoratet om oppsyn.

 Troms skiller seg ut som verstingen av fylkene når det gjelder ulovlige garn, selv etter flere år med målrettet oppsyn. I fjor ble hele fire av ti ulovlige garn inndratt i Troms. Andre fylker som skiller seg negativt ut er Hordaland, Nordland og Finnmark. 

– Oppsyn av fiske etter sjøørret, laks og sjørøye er høyt prioritert langs hele kysten, og vi vil følge nøye med utviklingen framover sier Arnstein Johnsen.

Kontakt

seksjonsleder Arnstein Johnsen, seksjon for tilsyn kyst, Statens naturoppsyn
telefon: 480 36 887

 

Tema