Det er forbudt å selge gamle gassmasker med asbestfiltre. Foto: Bildet er hentet fra ulovlig annonsering på Finn.no i januar i år.

Gamle gassmasker kan inneholde asbest

Det omsettes ulovlig gamle gassmasker i Norge med asbest i filtrene. På grunn av helsefare er det er viktig at disse maskene verken omsettes eller brukes. Ved kassering skal filtrene leveres til kommunens gjenbruksstasjoner, forsvarlig pakket inn.

Asbest er helsefarlig

  • Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå.
  • Det er først og fremst asbestfibrene i form av støv som kan pustes inn, som er helsefarlig. Asbeststøv kan føre sterkt nedsatt lungekapasitet og lungekreft.
  • Det felles europeiske regelverket REACH har siden 2005 forbudt "framstilling, omsetning og bruk av asbestfibrer og av produkter og stoffblandinger som inneholder slike fibrer som er bevisst tilsatt."

–Det er helsefarlig å puste inn asbeststøv. Det har vært forbudt å bruke asbest i Norge siden 1980-tallet, med noen få unntak. Gamle gassmasker med asbestfiltre er ulovlige produkter både i Norge og EU. De skal verken omsettes eller brukes, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Selges ulovlig på nett

Finske myndigheter analyserte i fjor filteret i russiske gassmasker fra perioden 1983-1988. Alle filtrene inneholdt asbest. Gassmaskene var produsert under den kalde krigen til bruk av voksne og barn.

Gassmaskene ble solgt i nettbutikker som ebay.com og amazon.com. Finske myndigheter varslet andre europeiske myndigheter. Miljødirektoratet oppdaget at masker som kan ha asbest i filtrene, også selges i Norge, blant annet på Finn.no.


Vi informerte Finn.no i desember om at det ble omsatt ulovlige gassmasker på deres nettside. De fjernet da annonsene. Det kom i januar inn nye annonser med russiske gassmasker fra den kalde krigen. Vi ba Finn.no også fjerne disse, fordi det er ulovlige produkter som er helsefarlig.

– Miljødirektoratet fører tilsyn med at ulovlige produkter ikke gjøres tilgjengelig på markedet. Vi informerer forbrukerne om ulovlige produkter for å sørge for at disse ikke brukes av privatpersoner, sier Mathieu Veulemans.

Asbest-filtre må pakkes inn og leveres avfallsstasjon

  • Ved fjerning av asbest: Det er viktig å beskytte seg med støvmaske som dekker munn og nese ved fjerning av asbest.
  • Ved avfallslevering: Asbestfilter skal pakkes inn i to lag-bygningsplast (solid plast) – og merkes "asbest" – før det leveres på lokal gjenbruksstasjon. Kontakt gjenbruksstasjonen før du gjør noe hvis du er usikker på håndtering av asbestfilteret.

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans  
produkttilsynseksjonen
telefon: 480 57 510

senioringeniør Lise Kristin Svenning Jensen
industritilsynseksjonen
telefon: 970 98 468

Tema