Rapportering av egenkontroll for 2017

1. februar åpnet skjemaene for bedriftenes egenkontroll av fjorårets utslipp og avfall til den statlige forurensningsmyndigheten.

Fristen for innsending er 1.mars 2018, med unntak av kvotepliktige bedrifter og omsettere av biodrivstoff, som har frist 31.mars.

Informasjon og veiledning

Tema