Energiens framtid i Europa
Ny energi: I en ny rapport ser Det europeiske miljøbyrået på trender i Europas energisystemer. Foto: Roberto Tavazzani, My City/EEA

Energiens framtid i Europa

Det europeiske miljøbyrået er ute med en ny rapport om framtidens energisystemer i Europa, og overgangen til ren, smart og fornybar energi. Rapporten Signals 2017 er ment for alle som jobber med, eller er interessert i, energispørsmål.

Signals 2017 har artikler om hvordan Europa jobber for å øke andelen fornybar energi, og fordelene ved å forbedre energisystemene. Rapporten tar også for seg hvordan klimaendringene påvirker energisystemene vi har, framtiden for el-biler og sammenhengene med el-nettet, og en artikkel om biodrivstoffproduksjon.

Les mer: Shaping the future of energy in Europe

EEA og Miljødirektoratet

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet til Det europeiske miljøbyrået (European Environment Agency) med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge. Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtalen.

Tema