Miljødirektoratet kontrollerte nærmere 8500 produkter i bransjer som sport, mat, byggevarer, apotek, bil og båt. Foto: Miljødirektoratet.

450 feilmerkede produkter stoppet

Miljødirektoratet fant nærmere 450 feilmerkede produkter med farlige stoffer og mange ulovlige myggmidler ved kontroll i 100 butikker på Østlandet, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø.

Farlige kjemikalier

  • Stoffer eller stoffblandinger med farlige egenskaper for helse eller miljø. Mange hverdagsprodukter er farlige kjemikalier.
  • De farlige egenskapene skal formidles i form av en fareetikett.
  • Fra 1. juni i år er alle overgangsordninger utløpt og alle farlige kjemikalier skal være merket etter forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).
  • CLP er et felles europeisk regelverk. Produsenter og importører som selger produkter på det norske markedet har ansvaret for at alle farlige kjemikalier er merket riktig.
  • I Norge skal merkingen være på norsk.

– Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farer og bruk. Vi kontroller derfor jevnlig ulike bransjer og følger opp at importørene fjerner farlige produkter fra markedet, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Mange feilmerkede produkter

Miljødirektoratet kontrollerte nærmere 8500 produkter i bransjer som sport, mat, byggevarer, apotek, bil og båt.

– 450 produkter med farlige stoffer var ikke merket etter gjeldende regelverk. Produsenter og importører har ansvaret og må følge opp sine plikter, sier Miljødirektoratets tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad.

Eksempler på feilmerket produkter


Mange butikker fjernet de feilmerkede produktene med en gang under Miljødirektoratets kontroll. Alle andre ble bedt om å stoppe salget. Importørene kan merke dem om med riktig faremerking, slik at de som kjøper vet hva de inneholder og hvordan produktene skal håndteres forsvarlig.

Miljødirektoratet har bedt om skriftlige tilbakemeldinger.

Ulovlige myggmidler

Stoffet DEET brukes ofte i myggmidler. Disse produktene er regulert av forskrift om biocider. I tillegg til at de aktive stoffene må være lovlige for den aktuelle bruken, må også produktet godkjennes av Miljødirektoratet.

Alle godkjente myggmidler skal merkes med godkjenningsnummeret på emballasjen.

– Vi følger opp at importørene ikke selger ulovlige myggmidler og at de i framtiden følger regelverket, sier Bjørn Bjørnstad. 

NB: Enkelte av produktene har etter vår kontroll endret formulering, slik at de ikke lenger inneholder DEET, og selges under samme varemerke.

Farepiktogrammene er grafiske symboler som angir farene ved et stoff eller en stoffblanding.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
produkttilsynseksjonen
telefon: 480 57 510

sjefingeniør Alexander Kristiansen
industritilsynseksjonen
telefon: 404 81 460

Tema