Norges delegasjon til komiteen blir ledet av fagdirektør Berit Lein i Miljødirektoratet og riksantikvar Jørn Holme, her fotografert i Bergstaden Røros. Foto: Thorleif Thorsen.

Norge medlem av Unescos verdensarvkomité

Norge ble i dag valgt inn som medlem av Unescos prestisjetunge verdensarvkomité.

Verdensarv

UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv ble vedtatt i 1972.

Konvensjonens fremste mål er å identifisere kultur- og naturarv av universell betydning.

Norge har i dag åtte inskripsjoner på UNESCOs liste over verdens kulturarv (World Heritage List):

  • Bergkunsten i Alta
  • Bryggen i Bergen
  • Rjukan-Notodden industriarv
  • Røros bergstad
  • Struves meridianbue (fire punkter ligger i Norge)
  • Urnes stavkirke
  • Vegaøyan
  • Vestnorsk fjordlandskap

Verdensarvkomiteen bestemmer verdensarvlisten, og her finner vi verdens viktigste kultur- og naturarvsteder.

Komiteen blir regnet som en prestisjetung komité i FN-systemet. Verdensarvkomiteen er en ekspertkomité.

Norges delegasjon til komiteen blir ledet av fagdirektør Berit Lein i Miljødirektoratet og riksantikvar Jørn Holme. Begge har lang og bred erfaring på hvert sitt område.

Les mer i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet.

Les også mer i pressemeldingen fra Riksantikvaren

Relaterte lenker