Nettbutikker som selger kjemikalier, må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper. Illustrasjonsfoto: Miljødirektoratet.

Nettbutikker informerte ikke om farlige kjemikalier

11 av 15 nettbutikker ga ikke tilstrekkelig informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper til forbrukerne, da Miljødirektoratet kontrollerte dem.

Klassifisering og merking av farlige kjemikalier (CLP)

  • Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare. De skal også emballeres forsvarlig.
  • Ved nettsalg hvor kjøperen ikke ser etiketten før kjøp, skal det gis informasjon om hvilken type eller typer av fare som er angitt på etiketten.
  • Informasjonen om faren(e) til kjemikaliene skal oppgis på nettsiden slik at de er godt synlig for kjøperne før de bestiller.
  • Informasjonen skal være spesifikk for det enkelte kjemikaliet og skal gis på norsk.

Nettbutikker som selger kjemikalier, må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper. Netthandel er underlagt de samme forpliktelsene som vanlige butikkhandel.

Følger opp nettbutikkene

Stikkprøvekontrollen av de 15 nettbutikkene tidligere i år er en del av Miljødirektoratets økende kontroll med netthandel av kjemikalier og produkter til norske forbrukere.

– Det er bekymringsfullt at de fleste nettbutikkene brøt regelverket. De har nå rettet opp slik at de gir forbrukere informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper. Det viser viktigheten av å følge opp netthandelen videre, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Farepiktogrammene er grafiske symboler som angir farene ved et stoff eller en stoffblanding.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
produkttilsynseksjonen
telefon: 480 57 510

Tema