Mottok risikovurdering av skrantesjuke

Skrantesjuke vil ramme stadig flere hjortedyr, hvis vi ikke setter inn tiltak raskt. Det sier Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en risikovurdering utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Skrantesjuke rammer hjortedyr. I Norge vil det si rein, elg, hjort og rådyr. VKM har belyst hvilke risikofaktorer som bidrar til å overføre smitte, og hvordan risikofaktorene kan påvirke valg av tiltak.

Miljødirektoratet skal vurdere konklusjonene i rapporten fra VKM og sammen med Mattilsynet beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes. Miljødirektoratet har ansvaret for å forvalte hjortevilt, inkludert villrein. Mattilsynet har ansvaret for å bekjempe sykdommer hos dyr.

I april i fjor ble skrantesjuke funnet i et reinsdyr i Nordfjella villreinområde, mellom Hemsedal og Lærdal. Det var første gang skrantesjuke ble påvist utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea, og første gang den ble påvist hos rein i vill tilstand.  

 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Kari Bjørneraas
viltseksjonen
telefon: 952 18 088 

Tema