Nye reglar for fluorhaldege klimagassar er forsinka

Dei nye reglane for handtering av fluorhaldege klimagassar er forsinka, og byrja ikkje å gjelde frå 1. januar 2017 slik det var lagt til grunn då saka var på høyring.

På grunn av forseinkingar med å innleme EU sin reviderte gassforordning i EØS-avtalen, kunne endringane ikkje tre i kraft 1. januar 2017.

Vi ventar framleis på at alle tre landa skal verte klare, men Miljødirektoratet  reknar med at det berre er eit spørsmål om tid før dei skjerpa krava vert innførte i Norge. Vi vil då informere om det her på nettsidene våre.

Miljødirektoratet har teke i mot 12 høyringsutsegn. Dei er i hovudsak positive til dei foreslåtte endringane.

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Alice Gaustad seksjon for klimakunnskap,
telefon: 980 94 104 

sjefingeniør Torgrim Asphjell seksjon for klimakunnskap,
telefon: 467 43 913

Tema