Norges eldste jerv er død
Jervetispa som ble avlivet i Bymarka var lita og avmagret. Den hadde ikke røyta ut all under-ull på bakparten. Foto: Jan Arne Stokmo, Rovdata

Norges eldste jerv er død

Det som trolig var Norges eldste jerv er avlivet av hensyn til dyrets velferd. Tispa, kjent som Jervtrud og Bymarkajerven, ble minst 18 år gammel.

– Jerven var tydelig syk og avmagret, i tillegg virket den å være helt eller tilnærmet blind. Derfor ble den avlivet, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn (SNO).

Reagerte ikke på hund

En turgåer fant jerven i Bymarka i Trondheim tirsdag 29. august, da hunden hans fattet interesse for noe som lå under ei gran. Jerven reagerte verken på hund eller menneske og lå sammenkrøket under grana. Jerven var tidligere observert på en vei i nærheten.

Turgåeren kontaktet Miljødirektoratets feltpersonell i SNO, som dro ut for å vurdere jerven. Tispa var minimum 18 år gammel, og dette er den høyeste kjente alderen på en viltlevende jerv i Norge.

Først registrert i 2001

Det er ikke påvist andre jerver i Bymarka-området, så alt tyder på at det dreier seg om tispa som var kjent fra før. Den ble første gang registrert i Spekedalen i Hedmark i 2001 og hadde da valper. Allerede tidlig påfølgende vinter dukket de første spormeldingene opp fra Bymarka i Trondheim, og jervetispa er siden registrert med jevne mellomrom gjennom DNA-analyser av innsamlete prøver fra området.

Jerven er fraktet til Rovdatas lokaler i Trondheim. Det vil bli tatt DNA-prøver og gjort andre undersøkelser, blant annet for å fastslå den eksakte alderen på dyret.

Kontakt

seksjonsleder Lars Bendik Austmo
seksjon for rovvilt i Statens naturoppsyn
telefon: 920 58 678

Tjenester og verktøy

Tema